Day: April 21, 2018

เปิดเบื้องลึกเบื้องหลัง สนช.ไม่เลือกว่าที่ กสทช. 14 คนเปิดเบื้องลึกเบื้องหลัง สนช.ไม่เลือกว่าที่ กสทช. 14 คน

เปิดที่มาของกรณีที่ประชุม สนช.ไม่เลือกว่าที่ กสทช. 14 คน หลังมีการปล่อยคลิปเสียงพาดพิงว่า ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้มีอำนาจ ซึ่งตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขณะที่ปัญหาที่แท้จริง คือ คุณสมบัติที่อาจนำไปสู่ข้อกล่าวหาบล็อกโหวต

รัฐเห็นชอบกรอบจัดทำแผนแม่บทในระยะ 20 ปีรัฐเห็นชอบกรอบจัดทำแผนแม่บทในระยะ 20 ปี

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบกรอบเวลาการจัดทำแผนแม่บทในระยะ 20 ปี แบ่งช่วงพัฒนาช่วงละ 10 ปี พร้อมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งดำเนินโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

สนช.เห็นชอบพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย แก้ปัญหาประมงไทยสนช.เห็นชอบพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เรือไทย แก้ปัญหาประมงไทย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย รัฐบาลยืนยันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทำประมงอย่างยั่งยืน รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับ ผ้ากันไฟความรู้เกี่ยวกับ ผ้ากันไฟ

ความรู้เกี่ยวกับ ผ้ากันไฟ จัดเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อดับไฟขนาดเล็ก (ไฟที่เริ่มก่อตัว) มีลักษณะเป็นผืนผ้าซึ่งทำจากวัสดุต้านไฟ ใช้คลุมไฟเพื่อดับไฟ