หัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ

ศาสตราจารย์ดร. ดามณีเอมเฟนธ์จากคณะการอนุรักษ์ป่าไม้แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า ถ้าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้เราสามารถทำที่อื่นได้” ซึ่งนับว่าใกล้ถึง 1 ล้านครั้งในครึ่งปีแรกของปีนี้ การท่องเที่ยวนับเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่ฝ่ายการท่องเที่ยวมีส่วนแบ่ง 2,900,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาและอีก 3,300 ล้านบาทในปีนี้จากประมาณ 30 ล้านคน

สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ยกเลิกไปแล้วได้ให้ความสำคัญกับภาคการนี้แล้วจึงถือเป็นวาระการปฏิรูปครั้งแรกก่อนที่จะมีขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อน กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12 เปอร์เซ็นต์จากปี 2552 ถึงปี พ.ศ. 2514 เมื่อมีข้อมูลดังกล่าว ใช้ได้ ในปีพ. ศ. 2556 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลกโดยมีการไหลเข้ามากที่สุดเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ 26.5 ล้านคน

กทม.แก้ฝุ่นต่อเนื่อง ติดสติ๊กเกอร์รถ1.4 หมื่นคันไม่ขับต้องดับเครื่องกทม.แก้ฝุ่นต่อเนื่อง ติดสติ๊กเกอร์รถ1.4 หมื่นคันไม่ขับต้องดับเครื่อง

กทม.แก้ปัญหาฝุ่นละอองต่อเนื่อง แม้จะผ่านช่วงวิกฤต ล่าสุดติดสติ๊กเกอร์รถในสังกัดกว่า 14,000 คัน เป็นเชิงสัญลักษณ์ทุกคันไม่ขับต้องดับเครื่อง เพราะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญในกรุงเทพฯ

แนะหลักในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุแนะหลักในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

แนะหลักในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ แนะผู้สูงอายุรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง มองโลกในแง่ดีและอารมณ์ดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง