ควบคุมโครงร่างโครงกระดูกเหมือนกับเซลล์อื่น

ควบคุมโครงร่างโครงกระดูกเหมือนกับเซลล์อื่นเซลล์ประสาทมีโครงกระดูกชนิดหนึ่งที่ให้โครงสร้างเปิดใช้งานเส้นทางการส่งสัญญาณระดับโมเลกุลที่กำหนดเป้าหมายไปยังโครงร่างของเซลล์โดยตรงยับยั้งการยืดตัวโดยการจำกัดความก้าวหน้าของสิ่งการสร้างเซลล์ไซโตสเกเลทัลซึ่งจำเป็นสำหรับการทำให้เสถียรของซอนเข้าสู่เขตการเจริญเติบโตของซอน

ในการพัฒนาของตัวอ่อนนั้นอาจจำเป็นต้องใช้เบรกเจริญเติบโตเพื่อประสานกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างกันความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระดับโมเลกุลของมันสามารถช่วยในการวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการงอกของเส้นประสาทไขสันหลังหลังจากได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุนี้ การทำงานที่แน่นอนในเซลล์ประสาทยังไม่ได้รับการพิจารณาเป็นเวลานานที่คิดว่า RhoA จะกำหนดขั้วของเซลล์ประสาทและเลือกตำแหน่งของการก่อตัวของซอนในเซลล์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้วของเซลล์และข้อมูลจำเพาะของซอน ค่อนข้าง RhoA เข้ามาเล่นหลังจากที่มีการสร้างซอนและควบคุมการขยายผ่านน้ำตกโมเลกุล ความเข้าใจนี้อาจมีความสำคัญสำหรับการรักษาใหม่

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลก

ค้นพบการเคลื่อนไหวของโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งปฏิกิริยา RNA ที่ให้หลักฐานสำหรับต้นกำเนิดของการประกบ RNA และบทบาทของมันในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลกจีโนมมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิมยีนมนุษย์ทุกคนมีเฟรมที่ไม่ต้องการที่ไม่ได้เข้ารหัสและจะต้องลบออกก่อนการแสดงออกของยีนนี่คือกระบวนการของ RNA เป็นผลมาจากข้อบกพร่อง

ธาตุเหล็กผิดปกติในเซลล์ปอดและเนื้อเยื่อธาตุเหล็กผิดปกติในเซลล์ปอดและเนื้อเยื่อ

การค้นพบมีศักยภาพที่ดีสำหรับการพัฒนาวิธีการรักษาโรคหอบหืดที่มีเป้าหมายในการดูดซึมธาตุเหล็กผิดปกติในเซลล์ปอดและเนื้อเยื่อ แต่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าทำไมจึงมีการดูดซึมเพิ่มขึ้นในปอดของโรคหอบหืด การศึกษาครั้งนี้ไม่ควรตีความว่าระดับของธาตุเหล็กในปอดสูงนั้นสัมพันธ์กับการบริโภคธาตุเหล็กจากอาหารหรือการใช้อาหารเสริม

ประสิทธิภาพในการต่อต้านการดื้อยาประสิทธิภาพในการต่อต้านการดื้อยา

การรักษาแอนติบอดีผูกโปรตีนซองจดหมายที่ป้องกันไวรัสและช่วยให้มันหลีกเลี่ยงการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงลำดับ DNA ที่กว้างขวางซึ่งให้ข้อมูลไวรัสและการรักษาจะมีประสิทธิภาพเป็นการยากที่จะคาดการณ์ว่าการรักษาด้วยแอนติบอดีจะมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการรู้ลำดับซองจดหมายเพียงอย่างเดียวดังนั้นข้อมูลลำดับ