การลงทุนทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้านบาทว่ามาตรการดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนหลายรอบเกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดการลงทุนทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้นในสภาวะที่ประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลก

สำหรับมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจมีอยู่ 3 ด้านประกอบด้วย 1.มาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 2.มาตราการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 3.มาตราการกระตุ้นผู้บริโภคและการลงทุนภายในประเทศ กรณีที่พรรคเพื่อไทยไม่เชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวจะได้ผล และเม็ดเงินจะไหลเข้าสู่กระเป๋านายทุนนั้น ถือเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินไป เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อนายทุนเหมือนรัฐบาลในอดีต แต่เป็นการช่วยเหลือคนยากคนจน เกษตรกร โดยรัฐบาลตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศ อีกทั้งยังอยากให้พรรคเพื่อไทยเสนอแนะ ไม่ใช่ออกมาคัดค้านลูกเดียว หรือกล่าวหาโจมตีรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเหมือนกับเด็กที่เอาแต่ใจ อยากได้ของเล่น แต่พอไม่ได้ก็พาลไปทุกเรื่อง ทั้งที่มาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับประชาชน