การรักษาด้วยเป้าหมายการกลายพันธุ์

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมโซมาติกที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตและสามารถทำให้เซลล์เปลี่ยนเป็นมะเร็งได้การกลายพันธุ์เป็นการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อการกลายพันธุ์ที่บุคคลนั้นเกิดมาพร้อมกับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในภายหลังเร่งการเคลื่อนที่ของโปรตีนมะเร็งตับอ่อนที่รู้จักกันภายในเซลล์ การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยในเยื่อหุ้มเซลล์เป็นต้นเหตุและกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเร็ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม KRAS ในมะเร็งตับอ่อนส่วนใหญ่การศึกษาผลกระทบของการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนามะเร็งตับอ่อนรวมถึงกลยุทธ์ใหม่สำหรับการรักษาด้วยเป้าหมายการกลายพันธุ์ของ RABL3 นั้นหาได้ยากในประชากรทั่วไป แต่บอกว่าการทดสอบเพื่อหาการกลายพันธุ์อื่น ๆ ในยีน RABL3 อาจเปิดเผยถึงความบกพร่องทางพันธุกรรมในครอบครัวอื่นที่มีกลุ่มอาการของโรคมะเร็งทางพันธุกรรมที่ยังไม่แก้ การระบุการกลายพันธุ์ในครอบครัวเหล่านี้จะช่วยชี้นำว่าญาติคนใดควรพิจารณาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน ในขณะที่การทดสอบสำหรับการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงนี้ไม่สามารถใช้ได้ในแผงการทดสอบทางพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันเราคาดว่าการทดสอบเชิงพาณิชย์จะรวมการกลายพันธุ์ในยีนนี้ในแผงในอนาคต

กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

เซลล์ที่ตายในร่างกายสามารถตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดังนั้นจึงป้องกันการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่พึงประสงค์ต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยโรคมะเร็งเยอรมันได้ระบุตัวรับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เปิดใช้งานกลไกการป้องกันนี้และสามารถป้องกันปฏิกิริยาอันตรายที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อของร่างกายของผู้ป่วยเอง

เซลล์สมองที่มีลักษณะคล้ายเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สมองที่มีลักษณะคล้ายเซลล์ต้นกำเนิด

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่อนุญาตให้มีการวิเคราะห์เซลล์เดียวพันธุศาสตร์ที่หลากหลายและชนิดของเซลล์สมองที่ทำให้เกิดเกรดสูงยากที่จะตอกตะปูลงเพื่อตรวจสอบว่าการสังเกตของพวกเขาในแบบจำลองเมาส์ อาจนำไปใช้กับการก่อตัวของเนื้องอกในเนื้องอกในสมองของมนุษย์หรือไม่นักวิจัยยังวิเคราะห์ เซลล์เดียวของเซลล์เนื้องอกมนุษย์ที่บริจาคโดยผู้ป่วย

การกระตุ้นด้วยแสงเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวการกระตุ้นด้วยแสงเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหว

เทคนิคทางชีววิทยาที่ใช้แสงในการเปิดหรือปิดกลุ่มเซลล์ประสาทที่เฉพาะเจาะจงในสมองหรือปิด ตัวอย่างเช่นนักวิจัยอาจใช้การกระตุ้นด้วยแสงเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวในกรณีที่เป็นอัมพาตหรือในอนาคตเพื่อปิดพื้นที่ของสมองหรือกระดูกสันหลังที่ทำให้เกิดอาการปวดขจัดความต้องการและการพึ่งพาที่เพิ่มขึ้น ยาแก้ปวดอื่น ๆ เรากำลังทำเครื่องมือเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจ