การรักษาด้วยเป้าหมายการกลายพันธุ์

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมโซมาติกที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตและสามารถทำให้เซลล์เปลี่ยนเป็นมะเร็งได้การกลายพันธุ์เป็นการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อการกลายพันธุ์ที่บุคคลนั้นเกิดมาพร้อมกับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในภายหลังเร่งการเคลื่อนที่ของโปรตีนมะเร็งตับอ่อนที่รู้จักกันภายในเซลล์ การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยในเยื่อหุ้มเซลล์เป็นต้นเหตุและกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเร็ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม KRAS ในมะเร็งตับอ่อนส่วนใหญ่การศึกษาผลกระทบของการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนามะเร็งตับอ่อนรวมถึงกลยุทธ์ใหม่สำหรับการรักษาด้วยเป้าหมายการกลายพันธุ์ของ RABL3 นั้นหาได้ยากในประชากรทั่วไป แต่บอกว่าการทดสอบเพื่อหาการกลายพันธุ์อื่น ๆ ในยีน RABL3 อาจเปิดเผยถึงความบกพร่องทางพันธุกรรมในครอบครัวอื่นที่มีกลุ่มอาการของโรคมะเร็งทางพันธุกรรมที่ยังไม่แก้ การระบุการกลายพันธุ์ในครอบครัวเหล่านี้จะช่วยชี้นำว่าญาติคนใดควรพิจารณาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน ในขณะที่การทดสอบสำหรับการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงนี้ไม่สามารถใช้ได้ในแผงการทดสอบทางพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันเราคาดว่าการทดสอบเชิงพาณิชย์จะรวมการกลายพันธุ์ในยีนนี้ในแผงในอนาคต

การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในประชากรที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้น เกี่ยวข้องกับการศึกษา การป้องกันที่ดีขึ้นจากโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ที่ขอบฟ้าคำถามยังคงมีอยู่หรือไม่ว่าวิธีการเหล่านี้จะไม่เพียงช่วยปกป้องประชากรกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยลดระยะเวลาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสด้วย

การซ่อมแซมไขมันกรดไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์การซ่อมแซมไขมันกรดไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์

โรคที่เกิดจากเชื้อราที่คุกคามชีวิตซึ่งอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ เชื้อราต้องการฟอสเฟตในการเจริญเติบโตและรักษาการติดเชื้อในโฮสต์เนื่องจากฟอสเฟตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานเช่นการแบ่งเซลล์ จะทำการซ่อมแซมไขมันกรดไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์ เพื่อปล่อยฟอสเฟตกลยุทธ์การอนุรักษ์ฟอสเฟตนี้ได้รับการอธิบาย

การหยุดชะงักทางพันธุกรรมการหยุดชะงักทางพันธุกรรม

การหยุดชะงักทางพันธุกรรมของ KCNQ1 ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นร้ายแรงและเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหารโรคเบาหวานชนิดที่สองและความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และต่อมใต้สมองการหยุดชะงักของ KCNQ2 / 3 ทำให้เกิดโรคลมชักและความล่าช้าในพัฒนาการร้ายแรงดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ในการกระตุ้นให้โพแทสเซียมเหล่านี้ใช้งานได้